Another update currently in process

Cách sửa lỗi “Another Update in Process” trong WordPress

Trong quá trình cập nhật theme hay plugin bạn thường sẽ bị lỗi Another Update in Process. Lỗi này tạm dịch là “Một lỗi cập nhật khác đang được xử lý”. Nó sẽ ngăn bạn cập nhật WordPress. và thông thường thì nó sẽ tự động biến mất. Nhưng nếu không, thì có cách dễ dàng để sửa chữa nó. Trong bài này, mình sẽ chỉ cho bạn cách khắc phục lỗi “Another Update in Process” trong WordPress.

Tại sao xảy ra lỗi “Another Update in Process”?

Thông báo này thường xuất hiện khi bản cập nhật cốt lõi của WordPress đang chạy ẩn và người dùng cố gắng bắt đầu quá trình cập nhật khác.

Trong quá trình cập nhật cốt lõi, WordPress sẽ tự động đặt một khóa cập nhật tùy chọn trong cơ sở dữ liệu . Tùy chọn cơ sở dữ liệu này ngăn không cho bạn chạy các bản cập nhật đồng thời trên trang web của bạn.

Loi-Another-Update in-Process

Thông báo này được đặt tự động biến mất trong 15 phút hoặc khi quá trình cập nhật hoàn tất. Tuy nhiên, nếu bạn đang mắc kẹt trên tin nhắn đó hoặc không muốn đợi, thì bạn có thể tự thiết lập lại nó.

Chúng ta hãy xem cách sửa lỗi Another Update in Process trong WordPress.

Sửa lỗi Another Update in Process trên WordPress

Để thoát khỏi tin nhắn ‘Another Update in Process’, bạn cần phải xoá tùy chọn core_updater.lock khỏi cơ sở dữ liệu WordPress của mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó bằng cách sử dụng hai phương pháp khác nhau. Bạn có thể chọn cách mà giúp bạn làm việc nhanh nhất.

Cách 1: Sử dụng Plugin để sửa lỗi ‘Another Update in Process’

Đầu tiên bạn cần cài đặt Plugin Fix Another Update In Progress tại link sau: Fix Another Update In Progress

Sau khi cài đặt plugin các bạn vào: Settings » Fix Another Update In Progress. Nếu các cập nhật trên trang web của bạn bị khóa, thì bạn sẽ thấy một thông báo với một nút để sửa nó như hình dưới:

Fix Another Update In Progress

Đơn giản chỉ cần nhấp vào nút ‘Fix WordPress Update Lock’ để tiếp tục.

Plugin này sẽ xóa lựa chọn khóa bản cập nhật WordPress từ cơ sở dữ liệu của bạn, và bạn sẽ thấy một thông báo thành công như sau:

Loi-Another-Update in-Process-2

Cách 2: Sử dụng phpMyAdmin để xóa core_updater.lock

Phương pháp này yêu cầu bạn sử dụng phpMyAdmin để chạy trực tiếp một truy vấn trong cơ sở dữ liệu WordPress của bạn.

Đầu tiên bạn cần truy cập vào bảng điều khiển cPanel của tài khoản lưu trữ WordPress của bạn. Trong phần cơ sở dữ liệu, nhấp vào biểu tượng phpMyAdmin.

Fix Another Update In Progress

Tiếp theo bạn cần phải chọn cơ sở dữ liệu WordPress trong phpMyAdmin. Điều này sẽ cho bạn thấy tất cả các bảng bên trong cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Bạn cần phải nhấp vào nút “Browse” bên cạnh bảng tùy chọn wp_options.

Loi-Another-Update in-Process-4

Điều này sẽ hiển thị cho bạn tất cả các hàng bên trong bảng wp_options. Bạn cần tìm hàng với tên tùy chọn “core_updater.lock” và nhấp vào nút “delete” bên cạnh nó.

loi Another Update in Process

PhpMyAdmin bây giờ sẽ xóa core_updater.lock từ cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Bạn có thể chuyển về trang web WordPress và tiếp tục cập nhật trang web WordPress của bạn. Mình bài viết này đã giúp bạn khắc phục lỗi Another Update in Process trên trang WordPress của bạn.

7

Không có Bình luận

Viết bình luận