them-nut-chia-se-linkedln-wordpress

Cách thêm nút chia sẻ Linkedln trong WordPress

Bạn có muốn thêm nút chia sẻ LinkedIn chính thức trong WordPress? Có nhiều plugin WordPress cho phép bạn thêm nút chia sẻ, nhưng hầu hết trong số đó không sử dụng các nút chính thức. Trong bài này,mình sẽ chỉ cho bạn cách thêm nút chia sẻ LinkedIn chuẩn trong WordPress.

Hướng dẫn thêm nút chia sẻ Linkedln trong WordPress

Đối với bài viết hướng dẫn này, các bạn cần phải chỉnh sửa tệp tin functions.php.

Trước tiên, bạn cần phải truy cập vào trang Share LinkedIn Plugin. Bạn sẽ được yêu cầu chọn ngôn ngữ trang web và kiểu nút bạn muốn sử dụng. Bạn có thể để trống trường URL vì nút chia sẻ có thể tự động lấy URL trang.

Tiếp theo, bạn cần nhấp vào nút ‘Get Code’ để sao chép mã nút chia sẻ LinkedIn của bạn.

them-nut-chia-se-linkedln-wordpress-1

Bây giờ chúng ta có code nút chia sẻ Linkedln, giờ chúng ta sẽ thêm code này vô trang web WordPress của mình.

Cách để hiển thị nút chia sẻ Linkedln trên WordPress

Nếu bạn muốn hiển thị nút chia sẻ LinkedIn trước nội dung bài đăng, bạn có thể sử dụng mã sau đây. Bạn sẽ cần sao chép và dán mã này vào tệp functions.php của chủ đề.

function wpb_linkedin_share_before($content) { // Share code you copied from LinkedIn goes here $sharecode .= ‘<script src=”//platform.linkedin.com/in.js” type=”text/javascript”> lang: en_US</script> <script type=”IN/Share” data-counter=”top”></script>’; $newcontent = $sharecode .$content; return $newcontent; } add_filter(‘the_content’, ‘wpb_linkedin_share_before’);

Bạn có thể lưu các thay đổi của mình và truy cập vào trang web của bạn để xem nó đang hoạt động.

linkedinbuttonwp

Nếu bạn muốn hiển thị nút chia sẻ sau nội dung của bài đăng, thì bạn sẽ cần thêm mã sau đây.

function wpb_linkedin_share_after($content) { $sharecode .= ‘<script src=”//platform.linkedin.com/in.js” type=”text/javascript”> lang: en_US</script> <script type=”IN/Share” data-counter=”top”></script>’; $newcontent = $content . $sharecode; return $newcontent; } add_filter(‘the_content’, ‘wpb_linkedin_share_after’);

Bạn cũng có thể thêm mã nút chia sẻ LinkedIn mà bạn đã sao chép trước đó trực tiếp vào một tiện ích HTML tùy chỉnh WordPress. Chỉ cần truy cập Appearance »Widgets và thêm tiện ích Custom HTML vào một thanh bên.

Tiếp theo, copy đoạn code của bạn vào bên trong tiện ích Custom HTML và nhấp vào nút lưu để lưu các thay đổi của bạn.

them-nut-chia-se-linkedln-wordpress-2

Bây giờ bạn có thể truy cập vào trang web của bạn để xem cách nó hoạt động.

linkedinsidebar-1

Như vậy là các bạn đã có thể tự thêm nút chia sẻ Linkedln vào WordPress mà không cần phải cài đặt Plugin nào. Hi vọng bài viết giúp ích cho các bạn.

 

3

Không có Bình luận

Viết bình luận