anh-dat-lai-mat-khau

Cách đặt lại mật khẩu WordPress bằng phpMyAdmin

Bạn không thể khôi phục mật khẩu WordPress bằng email. Có một cách khác, bạn chỉ cần đặt lại nó trực tiếp trên cơ sở dữ liệu WordPress bằng phpMyAdmin. Bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách dễ dàng đặt lại mật khẩu WordPress từ phpMyAdmin.

Tại sao phải đặt lại mật khẩu WordPress bằng phpMyAdmin

Mặc định WordPress cho chúng ta chức năng lấy lại mật khẩu một cách dễ dàng. Ở màn hình đăng nhập bạn chỉ cần chọn “Bạn quên mật khẩu?”.

đặt lại mật khẩu wordpress

Nhấp vào nó sẽ đưa bạn đến trang đặt lại mật khẩu nơi bạn có thể nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu. Sau đó WordPress sẽ gửi liên kết đặt lại mật khẩu tới địa chỉ email liên kết với tài khoản người dùng đó. Để biết thêm chi tiết, các bạn xem lại hướng dẫn của mình về cách khôi phục mật khẩu bị mất trong WordPress.

Tuy nhiên, nếu bạn không có quyền truy cập vào địa chỉ email, hoặc trang web WordPress của bạn không gửi một email , thì bạn sẽ không thể đặt lại mật khẩu.

Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải đặt lại mật khẩu WordPress trực tiếp trên cơ sở dữ liệu. Cách dễ nhất để làm điều đó là sử dụng phpMyAdmin. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện.

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu WordPress bằng phpMyAdmin

Trước tiên bạn cần đăng nhập vào bảng điều khiển cPanel của tài khoản lưu trữ WordPress của bạn . Tiếp theo, bạn cần phải nhấp vào biểu tượng phpMyAdmin trong phần DATABASES.

anh-dat-lai-mat-khau-5

Thao tác này sẽ khởi chạy ứng dụng phpMyAdmin, tại đây bạn cần chọn cơ sở dữ liệu WordPress của mình.

anh-dat-lai-mat-khau-6

Bây giờ bạn sẽ thấy danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Bây giờ bạn cần phải tìm bảng ‘{bảng tiền tố}_users’ trong danh sách này và nhấp vào liên kết ‘Browse’ bên cạnh nó. {bảng tiền tố}_users ở đây mặc định là wp_users.

anh-dat-lai-mat-khau-7

Sau đó bạn sẽ thấy các hàng trong bảng người dùng WordPress của bạn. Bây giờ bạn click vào nút Edit ở phía trước tên tài khoản bạn muốn đặt lại mật khẩu.

anh-dat-lai-mat-khau-8

phpMyAdmin sẽ hiển thị cho bạn một biểu mẫu với tất cả các trường thông tin người dùng. Bạn sẽ cần phải xóa giá trị trong trường user_pass và thay thế bằng mật khẩu mới mà bạn muốn. Trong cột Function, chọn MD5 và kéo xuống dưới click vào nút Go.

anh-dat-lai-mat-khau-9

Mật khẩu của bạn khi nhập vào ở trên sẽ được mã hóa bằng MD5 và sau đó nó sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Bây giờ bạn đã có thể đăng nhập lại với mật khẩu vừa nhập ở trên. Như ảnh trên thì mật khẩu mới của mình sẽ là truongken1109.

Như vậy là bạn đã thay đổi mật khẩu WordPress thành công bằng phpMyAdmin.

 

4

Không có Bình luận

Viết bình luận